Paeonia Dutchess de Nemours

Double white fragrant blooms.  Grows 30-36″ tall.